nr 16/2016

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Ks. Kazimierz Rulka
Stan religijno-moralny parafii rzymskokatolickiej w Szadku w drugiej połowie XVIII wieku - życie sakramentalne, kult Boży, zwyczaje nieakceptowane przez Kościół
(Religious and moral state of the roman-catholic parish in Szadek in the second half of the 18th century) - s. 7-30
Bartłomiej Czyżewski
Nagrobki przy kościele Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku
(Tombstones beside the Church of Assumption of the Blessed Virgin Mary and Saint James the Apostle in Szadek)- s. 31-62
Piotr Szkutnik
Legaty na rzecz bractw kościelnych w Szadku w latach 50-tych XIX w.
(Bequests to church fraternities in Szadek in the 1850s) - s. 63-76
Katarzyna Jarno-Cichosz
Kościół parafialny św. Mikołaja i św. Doroty w Kwiatkowicach
(The church of St Nicolas and St Dorothy in Kwiatkowice) - s. 77-90
Tomasz Figlus
Zagadnienia morfogenezy i przemian rozplanowania wsi na tle rozwoju osadnictwa w zachodniej części gminy Szadek
(Morphogenesis and changes in the layout of villages in the context of settlement development in the western part of Szadek municipality) - s. 91-116
Tomasz Figlus
Zagadnienia morfogenezy i przemian rozplanowania wsi na tle rozwoju osadnictwa we wschodniej części gminy Szadek
(Morphogenesis and changes in the layout of villages in the context of settlement development in the eastern part of Szadek municipality) - s. 117-140
Bożenna Antoszczyk
O rodzinie Siemiątkowskich. Część I. Cwetana vel Tsena i Józef Siemiątkowscy - z dworu w Tymienicach w świat
(About the Siemiatkowski family. Part I. Cvetana and Jozef Siemiatkowski) - s. 141-158
Dorota Stefańska
Barbara Newelska 1919-2012
(Barbara Newelska 1919-2012) - s. 159-176
Jarosław Stulczewski
Działalność antykomunistycznego oddziału partyzanckiego "Niepodległość" na terenie ziemi szadkowskiej
(Activity of the anti-communist partisan unit "Niepodleglosc" in Szadek region) - s. 177-194
Jaroslaw Stulczewski
Bank Spółdzielczy w Szadku - zarys działalności
(The Cooperative Bank in Szadek (1906-2016)- a historical outline) - s. 195-214
Dorota Stefańska
Kółko rolnicze w Szadku w latach 1907-1926
(Farmers' association in Szadek in 1907-1926) - s. 215-242
Michał Kowalski
Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych mieszkańców gminy Szadek w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku
(Spatial variation in electoral behaviour of Szadek municipality residents in 2015 presidential and parliamentary elections) - s. 243-256
India Pecyna
Magistrala węglowa w regionie szadkowskim
(The polish coal trunk-line in the region of Szadek) - s. 257-274
Anna Wojnarowska
Jakość przestrzeni publicznej centrum Zduńskiej Woli
(Quality of public space of ZdunskaWola town center) - s. 275-306
Marta Borowska-Stefańska
Zagospodarowanie terenów zalewowych w gminie Szadek
(Land use within flood hazard zone in Szadek commune) - s. 307-320
Marta Borowska-Stefańska
Dostępność transportowa od jednostek straży pożarnych do budynków zlokalizowanych na terenach zalewowych w powiecie zduńskowolskim
(Transport accessibility from firefighters to objects located within flood hazard areas in the district of Zdunska Wola) - s. 321-336
Leszek Kucharski, Błażej Chmielewski
Kwitnący bluszcz pospolity hedera helix L. w lasach okolic Szadku
(Flower Ivy Hedera helix in the forests surrounding area Szadek) - s. 337-348
Beata Woziwoda, Sylwester Lisek, Katarzyna Ambrożkiewicz
Zalesianie gruntów rolnych i nieużytków w gminie Szadek w latach 1995-2015
(Afforestation of agricultural fields and wastelands in the commune of Szadek in years 1995-2015) - s. 349-362
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI
Arkadiusz Płomiński
Sport w Szadku w latach 1945-1989
Sport in Szadek in the years 1945-1989 - s. 363-374
Iwona Kaczmarek, Ewa Śmiech
Problematyka Szadku i ziemi szadkowskiej na łamach periodyku "Na Sieradzkich Szlakach"
(Szadek and its region in the periodical "Na Sieradzkich Szlakach") - s. 375-388
WYWIAD
Jarosław Stulczewski
Wywiad z Danielą Osińską (pseudonim 'Wierna'), l°v. Kretowicz, 2°v. Ludwicka - członkiem Armii Krajowej i siostrą komendanta Spieszonego Szwadronu AK w Szadku
- s. 389-402
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
Szadek z okresu dwudziestolecia międzywojennego na afiszach i ulotkach (zebrał i opracował - Jarosław Stulczewski)