nr 15/2015

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Jan Szymczak
Kwerenda historyczna do kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku - s. 5-33
Stanisław Cechosz, Łukasz Holcer
Średniowieczny kościół parafialny w Szadku i jego renesansowa kaplica - s. 35-68
Piotr Szkutnik
Opis kościoła i probostwa w Szadku w połowie XIX w. - s. 69-87
Tomasz Figlus
Geneza i zmiany struktury społeczno-gospodarczej osadnictwa wiejskiego w dobrach królewskich na obszarze przedrozbiorowego powiatu szadkowskiego - s. 89-108
Marek Adamczewski, Jarosław Stulczewski
Ze studiów nad symbolami cechowymi. Dziewiętnastowieczna pieczęć cechu szewców z Szadku - s. 109-146
Szymon Wiśniewski
Dostępność czasowa Szadku w ujęciu transportu indywidualnego - s. 147-159
Krzysztof Paweł Woźniak
Imigranci z Hesji i Badenii między Łodzią a Szadkiem w I połowie XIX w. - s. 161-176
Zofia Wilk-Woś
Rzecz o Bruchrinku z dziurawym zębem, notariuszu królewskim, plebanie szadkowskim i kanoniku łęczyckim - s. 177-188
Jarosław Stulczewski
Styczeń 1945 – radość i tragedia na terenie gminy Szadek - s. 189-203
Dorota Stefańska
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej w Szadku w latach 1934-1939 - s. 205-223
Grzegorz Sztandera
Akta metrykalne parafii Korczew - s. 225-235
Grzegorz Sztandera
Świecka i kościelna przynależność administracyjna parafii Korczew - s. 237-245
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA
Andrzej Rzepkowski
Stan liczebny i struktura ludności Szadku w latach trzydziestych XX w. - s. 247-251
Dorota Stefańska
Irena Stoczkiewicz (1954-2014) – wspomnienie - s. 253-257
Jarosław Stulczewski
Wywiad z ks. kan. Stanisławem Franciszkiem Strzelińskim – kapelanem związku wysiedlonych ziemi łódzkiej - s. 259-264
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
„Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowie”
(zebrał i oprac. – Jarosław Stulczewski) - s. 265-281