Spis treści nr 13/2013

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie form eolicznych w gminie Szadek - s. 5
Ks. Kazimierz Rulka
Stan religijno-moralny parafii rzymskokatolickiej w Szadku w drugiej połowie XVIII w. Miejsca kultu, duszpasterze, parafianie - s. 25
Ks. Sławomir Zabraniak
Dekanat Szadkowski i jego dziekani w latach 1660–1763 - s. 45
Piotr Szkutnik
Parafia szadkowska na początku XVI w. w świetle Liber Beneficiorum Jana Łaskiego - s. 65
Zdzisław Włodarczyk
Na przełomie wieków – Szadek pod panowaniem pruskim (1793–1806) - s. 81
Kamila Klauzińska, Tomasz Krzysztof Polkowski
Nierozwiązana zagadka Jsydora Szykiera z Szadka i to czego możemy się z niej nauczyć - s. 101
Ilona Florczak
Uwagi na temat sejmików szlachty sieradzkiej w Szadku w początkach XVIII w. – na marginesie laudum z 8 czerwca 1716 r. - s. 117
Ewa Andrysiak
Gabriel z Szadka i jego Apologia pro Collegii Posnaniensis - s. 133
Agata Młyńska
„Setkom tysięcy, co imion nie mają na grobie”. Szadkowski cmentarz wojenny z okresu bitwy łódzkiej (1914 r.) - s. 145
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA
Jarosław Stulczewski
Bolesław Michał Stokowski (1841–1921) - s. 171
Jarosław Stulczewski
Stowarzyszenie Spółdzielni Spożywców „Szadkowianka” w Szadku (1913–1948) - s. 181
Ks. Maciej Korczyński
Ksiądz Andrzej Ciapciński (1960–2012) – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostola w Szadku - s. 187
Jarosław Stulczewski
wywiad ze Stanisławem Ziębą – ludowcem, posłem na sejm IX kadencji PRL - s. 189