Spis treści nr 9/2009

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Tadeusz MARSZAŁ
Mikołaj Prokopowicz z Szadka – astrolog, astronom, historyk nauki, miłośnik i znawca książki (1489–1564)
[Mikołaj Prokopowicz of Szadek – astrologer, astronomer, historian of science, and connoisseur of books (1489–1564)]
- s. 5-36
Ks. Kazimierz RULKA
Z 49 lat pracy duszpasterskiej 14 lat w Szadku – ks. Edward Lidtke
[49 years of ministration, with 14 years in Szadek – father Edward Lidtke]
- s. 37-63
Piotr SZKUTNIK
Akta dziekana dekanatu szadkowskiego ks. Jana Gawełczyka
[Records of father Jan Gawełczyk (1826–1854), dean of the Szadek decanate]
- s. 63-85
Jarosław STULCZEWSKI
Ewangelicy w okolicy Szadku i Zduńskiej Woli w XIX-XX w.
[Protestants in the region of Szadek and Zduńska Wola in the 19th–20th centuries]
- s. 87-106
Ewa ANDRYSIAK
Szadek w korespondencjach "Kaliszanina"
[Szadek in correspondence to "Kaliszanin"]
- s. 107-117
Beata WOZIWODA
Zróżnicowanie siedlisk i drzewostanów w lasach gminy Szadek
[Diversity of habitats and tree stands in the forests in the Szadek commune]
- s. 119-133
Sylwia KOWARA
Budownictwo drewniane w Szadku
[Timber buildings in Szadek]
- s. 135-153
Joanna BANASIAK
Nieruchomości komunalne jako element zagospodarowania Szadku
[Municipal property as an element of the built environment of the town of Szadek]
- s. 155-166
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA
Jarosław STULCZEWSKI
Lecznictwo w Szadku
[Medical treatment in Szadek] - s. 167-175
Dorota STEFAŃSKA
Tradycja powstańczych mogił w Szadku
[Tradition of insurgent graves in Szadek] - s. 177-185
Piotr SZKUTNIK
Wspomnienie ks. Władysława Łabiaka
[Remembrance of priest Władysław Łabiak] - s. 187-194
Jarosław STULCZEWSKI
Dr Ignacy Lipiński (1874–1928)
[Dr. Ignacy Lipiński (1874-1928] - s. 195-199
Tadeusz MARSZAŁ
Maciej Tadeusz Adamowicz (1940–2009) – nauczyciel i poeta (wspomnienie)
[Maciej Tadeusz Adamowicz (1940–2009) - teacher and poet (remembrance)] - s. 201-206
Bartosz BARTOSIEWICZ
Prof. dr hab. Wiesław Puś – rektor uniwersytetu wywodzący się z regionu szadkowskiego (wywiad)
[Professor Wiesław Puś - rector of the university from the Szadek region (an interview)] - s. 207-212
Dokumenty i fotografie obrazujące lata II wojny światowej z perspektywy mieszkańców regionu szadkowskiego  (zebrała i opracowała Dorota STEFAŃSKA)
[Documents and photographs depicting the years of World War II from the perspective of the residents of the Szadek region (collected and prepared by Dorota STEFAŃSKA)] - s. 213-225