Spis treści nr 8/2008

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Tadeusz MARSZAŁ
Jakub z Szadka – ksiądz, dyplomata i prawnik (ur. około 1412 r. w Szadku – zm. 28 października 1487 r. w Krakowie)
[Jakub of Szadek – priest, diplomat and lawyer (born ca 1412 in Szadek – died 29 October 1487 in Cracow)]
- s. 5-29
Ks. Kazimierz RULKA
Jan Stanisław Żak (1870–1943) – proboszcz w Szadku
[Jan Stanisław Żak (1870–1943) – vicar of Szadek]
- s. 31-47
Piotr SZKUTNIK
Barwna postać w sutannie – ks. Wiktor Krąkowski (1827–1880), administrator parafii Borszewice, cz. I: okres wikariatu (do 1853 r.)
[A colourful person in soutane – father Wiktor Krąkowski (1827–1880), administrator of the parish of Borszewice, part I: curacy (until 1853)] -
s. 49-84
Agnieszka BARTOSZEWICZ
Obraz kartograficzny Szadku w XIX w.
[Cartographic view of Szadek in the 19th century]
- s. 85-91
Adam RAPIEJKO
Pradzieje okolic Szadku w zarysie
[Outline of Szadek region’s prehistory] -
s. 93-102
Ks. Mieczysław RÓŻAŃSKI
Duchowieństwo parafii w Szadku w XVIII w. w świetle wizytacji kościelnych
[The clergy in Szadek parish in the 18th century in the light of church inspections]
- s. 103-111
Mariusz LAMPRECHT, Anna SIKORA
Funkcje administracyjne Szadku – rys historyczny
[The development of Szadek’s administrative functions]
- s. 113-126
Rafał KOWALCZYK
Szadek na tle sytuacji gospodarczej departamentu kaliskiego przełomu stuleci XVIII i XIX
[Szadek in the context of the economic situation of Kalisz department at the turn of the 18th century] -
s. 127-142
Beata WOZIWODA
Formy ochrony szaty roślinnej w gminie Szadek
[Plant cover protection in the commune of Szadek]
- s. 143-150
Dariusz KLEMANTOWICZ
Lasy powiatu sieradzkiego w połowie XIX w.
[Forests in Sieradz district in the mid-19th century]
- s. 151-160
Dorota STEFAŃSKA
Antoni Nowacki – romantyk czy pozytywista? (w 145 rocznicę powstania styczniowego)
[Antoni Nowacki – romantic or positivist? (on 145 anniversary of the January Uprising)]
- s. 161-178
Bartosz BARTOSIEWICZ
Źródła finansowania komunalnych inwestycji infrastrukturalnych – przykład gminy Szadek
[Sources of funding for municipal infrastructure development project – the example of the commune of Szadek]
- s. 179-188
Bartosz BARTOSIEWICZ
Ks. Adolf Reizer rozmowa z byłym proboszczem parafii Szadkowskiej
[Father Adolf Reizer – interview with former parish priest in Szadek] - s. 189-191
Rynek w Szadku na starej fotografii (zebrały i opracowały: Sylwia KOWARA, Dorota STEFAŃSKA)
[Szadek market-place in an old photograph (collected and prepared by Sylwia KOWARA and Dorota STEFAŃSKA] - s. 193-210