Spis treści nr 6/2006

Wydrukuj tę stronę |

Ewa ANDRYSIAK
Alfons Józef Ignacy Parczewski (1849-1933)
[Alfons Ignacy Parczewski (1849-1933)] - s. 7-42
Piotr SZKUTNIK
Rodzina i związki genealogiczne Alfonsa Parczewskiego
[The family and genealogy of Alfons Parczewski] - s. 43-68
Marek ADAMCZEWSKI
Ikonografia pieczęci kościołów parafialnych dekanatu szadkowskiego z przełomu XVIII i XIX w.
[Iconography of parish church seals in Szadek Deanery at the turn of XVIII century] - s. 69-109
Agnieszka BARTOSZEWICZ
Późnośredniowieczny Szadek i jego mieszkańcy w świetle zapisek najstarszej księgi miejskiej
[Szadek and its inhabitants in the late Middle Ages according to the records in the oldest municipal register] - s. 111-126
Radosław KUCHARSKI, Mariusz LAMPRECHT
Rozwój młynarstwa w regionie szadkowskim w XX w. i jego obraz współczesny
[The development of milling in XX century and its present state in Szadek region] - s. 127-152
Tadeusz MARSZAŁ
Pompa - element małej architektury rynku szadkowskiego (rys historyczny)
[The hydrant – an element of small architecture in Szadek market-place (historical outline)] - s. 155-159
Bartosz BARTOSIEWICZ
"Czasami żartuję, że moje miasto nazywa się Sade'k, od imienia jednej z moich ulubionych piosenkarek, tej od "Smooth operator" z Markiem Niedźwieckim w rozmowie o Szadku
[„Sometimes I joke that my town is called Sade’k, from the name of one of my favourite singers – the one from “Smooth operator”  -  in a talk about Szadek with Marek Niedźwiedzki] - s. 161-163
Szkoła w Szadku na starej fotografii i we wspomnieniach (zebrała i opracowała Dorota STEFAŃSKA)
[The school in Szadek in an old photograph and in memories (collected and prepared by Dorota STEFAŃSKA)] - s. 167-230