Spis treści nr 4/2004

Wydrukuj tę stronę |

Piotr SZKUTNIK
Rodzina chłopska w XIX w. okolicach Szadku
[Peasant family in XIX century in Szadek region] - s. 7-29
Roman KOPACKI, Andrzej NOWAK
Założenie dworsko-folwarczno-parkowe w Prusinowicach
[Manor house, farm and park in Prusinowice] - s. 31-45
Anna JAWORSKA
Dwór w Woli Przatowskiej - historia i zagospodarowanie
[Manor house in Wola Przatowska – history and present state] - s. 47-58
Agnieszka OGRODOWCZYK
Dwór w Rzepiszewie współcześnie
[Manor house in Rzepiszew today] - s. 59-66
Dorota STEFAŃSKA
Na tropach klasycyzmu
[On the track of classicism] - s. 67-82
Tadeusz MARSZAŁ
Ludność miasta i gminy Szadek w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002
[Population of the town and municipality of Szadek according to National Census 2002] - s. 83-92
Mariusz LAMPRECHT
Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Szadek
[Non-agricultural activity in Szadek municipality] - s. 93-99
Roman KOPACKI
Zagospodarowanie szadkowskiego rynku (w świetle zebranych opinii)
[Szadek market-place in the opinions of residents] - s. 101-108
Dorota STEFAŃSKA
Szadkowianin "szczurem Tobruku" - rzecz o Janie Stradowskim
[Jan Stradowski – „Tobruk rat” from Szadek] - s. 109-113
Elżbieta ADAMOWICZ, Dorota STEFAŃSKA
Pierwszy w plutonie zwiadowców - rzecz o Tadeuszu Adamowiczu
[Tadeusz Adamowicz – the first in the reconnaissance platoon] - s. 115-118
Joanna STELMASIAK
Wiersze
[Poems] - s. 119-124
Polemika
[Polemics]

Grzybów widziany z biblioteki, czyli kilka uwag do "Charakterystyki demograficznej sołectwa Grzybów" Mariusza Lamprechta
(Jolanta STELMASIAK)
[Grzybów seen from the library – some comments to Mariusz Lamprecht’s „Charakterystyka demograficzna sołectwa Grzybów” (“Demographic characteristics of the village of Grzybów”)]
W sprawie Grzybowa raz jeszcze - odpowiedź autora (Mariusz LAMPRECHT)
[Once more about Grzybów – the author’s response]