nr 19/2019

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Zygmunt KAMIŃSKI
Osiedle mieszkaniowe budownictwa jednorodzinnego „Szadkowice–Ogrodzim” w gminie Szadek – geneza powstania i ocena założenia po 50 latach
[Single-family housing estate „Szadkowice–Ogrodzim” in Szadek commune – assessment of the assumption after 50 years] - s. 5-49
Tadeusz MARSZAŁ
Szadkowskie ogłoszenie reklamowe z 1837 roku – asumpt do kilku uwag na temat osadnictwa niemieckiego i rozwoju rzemiosła tekstylnego w Szadku na początku XIX w.
[Szadek authorities’ advertisement of 1837 – motive for some reflections on German settlement and development of textile manufacturing in Szadek in early 19th century] - s. 51-75
Monika CEPIL, Tomasz FIGLUS
Procesy parcelacji gruntów folwarcznych i likwidacji serwitutów w okresie międzywojennym na przykładzie wsi Boczki i Rzepiszew
[Processes of manor land parceling and the abolition of easement in the interwar period – the example of Boczki and Rzepiszew] - s. 77-92
Jarosław STULCZEWSKI
Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prusinowicach (1954–1961)
[Activity of the Presiding Committee of the People’s District Council in Prusinowice (1954–1961)] - s. 93-106
Paweł NOWICKI
Struktura funkcjonalna placu rynkowego w Szadku
[The functional structure of town square in Szadek] - s. 107-121
Dorota STEFAŃSKA
Sylwetki żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku w okresie I wojny światowej
[Profiles of the soldiers of the Polish Military Organization in Szadek in the period of World War I] - s. 123-152
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI
Jarosław STULCZEWSKI
Wybory do Rady Miejskiej w Szadku – materiał wyborczy z 1939 roku
[Elections to the Town Council in Szadek – the 1939 election campaign materials] - s. 153-158
WYWIAD
Jarosław STULCZEWSKI
Wywiad ze Stanisławem Mielczarkiem – nauczycielem, przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej, naczelnikiem i burmistrzem Gminy i Miasta Szadek
[Interview with Stanisław Mielczarek – teacher, president of the People’s Town Council, chief and mayor of the town and municipality of Szadek] - s. 159-174
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Szadku (zebrał i opracował Jarosław STULCZEWSKI)
[Community Sports Club „Victoria” in Szadek (collected and prepared by Jarosław STULCZEWSKI)] - s. 175-188