nr 18/2018

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Agnieszka BARTOSZEWICZ
Religijność mieszkańców późnośredniowiecznego Szadku w świetle aktów ich ostatniej woli
[Religiousness of Szadek inhabitants in the late Middle Ages in the light of their testaments] - s. 5-19
Monika CEPIL, Tomasz FIGLUS
Wybrane zagadnienia toponimiczne w kontekście przemian osadniczych na przykładzie gminy Szadek
[Selected issues in toponymics in the context of settlement changes in the municipality of Szadek] - s. 21-37
Piotr SZKUTNIK
Pełnomocnictwo dotyczące dysponowania funduszami propinacyjnymi w Szadku (1852 r.)
[Letters of attorney concerning revenues from taproom privilege in Szadek (1852)] - s. 39-47
Jarosław STULCZEWSKI
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Krokocicach w latach 1929–1939
[Volunteer Fire Brigade in Krokocice in 1929–1939] - s. 49-64
Dorota STEFAŃSKA
Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku w okresie I wojny światowej
[Polish Military Organization during the 1st World War] - s. 65-77
Jarosław STULCZEWSKI
RWD–14b „Czapla” i jego załoga zestrzelona w Górach Prusinowskich we wrześniu 1939 r. – prace eksploracyjne i upamiętnienie
[RWD–14b „Czapla” and its crew shot down in Góry Prusinowskie in September 1939 – exploration work and commemoration] - s. 79-90
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI
Aneta WNUK
Wypadki drogowe w gminie Szadek w latach 2010–2017
[Road accidents in Szadek municipality in 2010–2017] - s. 91-105
WYWIAD
Jarosław STULCZEWSKI
Wywiad z Aliną Sarzałą – historykiem i twórcą szkolnej izby pamięci w Sikucinie
[Interview with Alina Sarzała – historian and creator of the school memory hall] - s. 107-110
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
Związek Harcerstwa Polskiego w Szadku (1915–1939) (zebrał i opracował Jarosław STULCZEWSKI)
[The Polish Scouting and Guiding Association (1915-1939) (collected and prepared by Jarosław STULCZEWSKI)] - s. 111-119