nr 17/2017

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Elżbieta NEJMAN, Jarosław STULCZEWSKI
Stefan Złotnicki (1779–1847) – założyciel miasta Zduńska Wola, podprefekt powiatu szadkowskiego, szlachcic i wolnomularz
[Stefan Złotnicki (1779–1847) – founder of the city of Zduńska Wola, nobleman and freemason] - s. 5-28
Bożenna ANTOSZCZYK
O rodzinie Siemiątkowskich. Część II. Dwór w Wojsławicach i jego mieszkańcy na fotografii, w pamiętnikach i wspomnieniach rodzinnych
[The Siemiątkowski family. Part II. The manor in Wojsławice and its inhabitants in photographs, memoirs and family recollections] - s. 29-53
Piotr SZKUTNIK
Pełnomocnictwo dotyczące dysponowania funduszami propinacyjnymi w Szadku (1862 r.)
[Letters of attorney for management income from production and sale of alcohol in Szadek] - s. 55-64
Jan PIETRZAK
Hieronim Wierzbowski – wojewoda sieradzki, starosta szadkowski i dziedzic Łasku
[Hieronim Wierzbowski – voivode of Sieradz, starost of Szadek and Łask squire] - s. 65-73
Elżbieta JARCZAK, Agnieszka LITWA
Kościół św. Wawrzyńca w Rossoszycy – zarys historii i stan obecny
[The church of St. Lawrence in Rossoszyca – the history and the present state] - s. 75-89
Elżbieta JARCZAK, Agnieszka LITWA
Wyposażenie kościoła św. Wawrzyńca w Rossoszycy
[Interior of the church of St. Lawrence in Rossoszyca] - s. 91-101
Beata WOZIWODA, Anastazja KRZYŻANOWSKA, Katarzyna BRZESKA, Agnieszka KOPKA, Anna WOZIWODA
Dendroflora parku podworskiego we wsi Wojsławice w powiecie zduńskowolskim
[Dendroflora of the former manor park in Wojsławice village in the Zduńska Wola district] - s. 103-124
Jarosław STULCZEWSKI
Projekt budowy Zakładów Przemysłu Jedwabniczego w Szadku (1954–1956)
[Project of building a silk-producing plant in Szadek (1954–1956)] - s. 125-133
Danuta SAWICKA-MISZEWSKA, Leszek SAWICKI, Ryszard SAWICKI
Tadeusz Sawicki (1912–1939) – lotnik poległy na ziemi szadkowskiej. Wspomnienie rodziny
[Tadeusz Sawicki (1912–1939) – an aviator killed in the region of Szadek. Recollections of the family] - s. 135-148
Dorota STEFAŃSKA
Gdy ginie ludzka pamięć, mówią kamienie – rzecz o obelisku w starostwie Szadek
[When human memory dies, stones are witnesses – the obelisk in Kolonia Starostwo Szadek] - s. 149-158
Dorota STEFAŃSKA
Mieszkańcy Nowego Kromolina w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej
[Inhabitants of New Kromolin in the fight for independence and boundaries of II Republic of Poland] - s. 161-180
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI
Dariusz JĘDARASIAK
Boczki – środowisko przyrodnicze, historia i teraźniejszość
[Boczki – the natural environment, the history and the present state] - s. 181-205
Bartłomiej CZYŻEWSKI
Nagrobki przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku – ciąg dalszy
[Gravestones near the Assumption of Virgin Mary and St James the Apostle Church in Szadek -  continuation] - s. 207-209
Ewa ANDRYSIAK
„Biuletyn Szadkowski” – piętnaście lat działalności lokalnego czasopisma naukowego
[„Biuletyn Szadkowski” – fifteen years of activity of the local scientific journal] - s. 211-235
Jarosław STULCZEWSKI
Wywiad z Mieczysławem Szeflińskim – szadkowskim medykiem i poetą
[Interview with Mieczysław Szefliński – doctor and poet from Szadek] - s. 237-246
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku i jego parafianie (zebrał i opracował Jarosław Stulczewski)
[The Assumption of Virgin Mary and St James the Apostle Church in Szadek and its parishioners (collected and prepared by Jarosław STULCZEWSKI)] - s. 247-271