nr 16/2016

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Ks. Kazimierz RULKA
Stan religijno-moralny parafii rzymskokatolickiej w Szadku w drugiej połowie XVIII wieku - życie sakramentalne, kult Boży, zwyczaje nieakceptowane przez Kościół
[Religious and moral state of the roman-catholic parish in Szadek in the second half of the 18th century] - s. 7-30
Bartłomiej CZYŻEWSKI
Nagrobki przy kościele Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku
[Tombstones beside the Church of Assumption of the Blessed Virgin Mary and Saint James the Apostle in Szadek] - s. 31-62
Piotr SZKUTNIK
Legaty na rzecz bractw kościelnych w Szadku w latach 50-tych XIX w.
[Bequests to church fraternities in Szadek in the 1850s] - s. 63-76
Katarzyna JARNO-CICHOSZ
Kościół parafialny św. Mikołaja i św. Doroty w Kwiatkowicach
[The church of St Nicolas and St Dorothy in Kwiatkowice] - s. 77-90
Tomasz FIGLUS
Zagadnienia morfogenezy i przemian rozplanowania wsi na tle rozwoju osadnictwa w zachodniej części gminy Szadek
[Morphogenesis and changes in the layout of villages in the context of settlement development in the western part of Szadek municipality] - s. 91-116
Tomasz FIGLUS
Zagadnienia morfogenezy i przemian rozplanowania wsi na tle rozwoju osadnictwa we wschodniej części gminy Szadek
[Morphogenesis and changes in the layout of villages in the context of settlement development in the eastern part of Szadek municipality] - s. 117-140
Bożenna ANTOSZCZYK
O rodzinie Siemiątkowskich. Część I. Cwetana vel Tsena i Józef Siemiątkowscy - z dworu w Tymienicach w świat
[About the Siemiatkowski family. Part I. Cvetana and Jozef Siemiatkowski] - s. 141-158
Dorota STEFAŃSKA
Barbara Newelska 1919-2012
[Barbara Newelska 1919-2012] - s. 159-176
Jarosław STULCZEWSKI
Działalność antykomunistycznego oddziału partyzanckiego "Niepodległość" na terenie ziemi szadkowskiej
[Activity of the anti-communist partisan unit "Niepodleglosc" in Szadek region] - s. 177-194
Jaroslaw STULCZEWSKI
Bank Spółdzielczy w Szadku - zarys działalności
[The Cooperative Bank in Szadek (1906-2016)- a historical outline] - s. 195-214
Dorota STEFAŃSKA
Kółko rolnicze w Szadku w latach 1907-1926
[Farmers' association in Szadek in 1907-1926] - s. 215-242
Michał KOWALSKI
Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych mieszkańców gminy Szadek w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku
[Spatial variation in electoral behaviour of Szadek municipality residents in 2015 presidential and parliamentary elections] - s. 243-256
India PECYNA
Magistrala węglowa w regionie szadkowskim
[The polish coal trunk-line in the region of Szadek] - s. 257-274
Anna WOJNAROWSKA
Jakość przestrzeni publicznej centrum Zduńskiej Woli
[Quality of public space of ZdunskaWola town center] - s. 275-306
Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA
Zagospodarowanie terenów zalewowych w gminie Szadek
[Land use within flood hazard zone in Szadek commune] - s. 307-320
Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA
Dostępność transportowa od jednostek straży pożarnych do budynków zlokalizowanych na terenach zalewowych w powiecie zduńskowolskim
[Transport accessibility from firefighters to objects located within flood hazard areas in the district of Zdunska Wola] - s. 321-336
Leszek KUCHARSKI, Błażej CHMIELEWSKI
Kwitnący bluszcz pospolity hedera helix L. w lasach okolic Szadku
[Flower Ivy Hedera helix in the forests surrounding area Szadek] - s. 337-348
Beata WOZIWODA, Sylwester LISEK, Katarzyna AMBROŻKIEWICZ
Zalesianie gruntów rolnych i nieużytków w gminie Szadek w latach 1995-2015
[Afforestation of agricultural fields and wastelands in the commune of Szadek in years 1995-2015] - s. 349-362
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI
Arkadiusz PŁOMIŃSKI
Sport w Szadku w latach 1945-1989
[Sport in Szadek in the years 1945-1989] - s. 363-374
Iwona KACZMAREK, Ewa ŚMIECH
Problematyka Szadku i ziemi szadkowskiej na łamach periodyku "Na Sieradzkich Szlakach"
[Szadek and its region in the periodical "Na Sieradzkich Szlakach"] - s. 375-388
WYWIAD
Jarosław STULCZEWSKI
Wywiad z Danielą Osińską (pseudonim 'Wierna'), l°v. Kretowicz, 2°v. Ludwicka - członkiem Armii Krajowej i siostrą komendanta Spieszonego Szwadronu AK w Szadku
[Interview with Daniela Osińska (pseudonim „Wierna”), 1ov. Kretowicz, 2ov. Ludwicka – member of the Home Army and sister of the commandant of the Home Army Foot Troop] - s. 389-402
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
Szadek z okresu dwudziestolecia międzywojennego na afiszach i ulotkach (zebrał i opracował Jarosław STULCZEWSKI)
[Szadek from the interwar period in posters and leaflets (collected and prepared by Jarosław STULCZEWSKI] - s. 403-412