nr 15/2015

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Jan SZYMCZAK
Kwerenda historyczna do kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku
[Historical research on the parish church in Szadek] - s. 5-33
Stanisław CECHOSZ, Łukasz HOLCER
Średniowieczny kościół parafialny w Szadku i jego renesansowa kaplica
[The medieval parish church in Szadek and its renaissance chapel] - s. 35-68
Piotr SZKUTNIK
Opis kościoła i probostwa w Szadku w połowie XIX w.
[Description of the mid-19th century church and parish in Szadek] - s. 69-87
Tomasz FIGLUS
Geneza i zmiany struktury społeczno-gospodarczej osadnictwa wiejskiego w dobrach królewskich na obszarze przedrozbiorowego powiatu szadkowskiego
[Changes in the socio-economic structure of rural settlement on royal lands in pre-partition Szadek district] - s. 89-108
Marek ADAMCZEWSKI, Jarosław STULCZEWSKI
Ze studiów nad symbolami cechowymi. Dziewiętnastowieczna pieczęć cechu szewców z Szadku
[From studies on craftsmen’s guild signs – 19th century stamp of shoemakers’ guild in Szadek] - s. 109-146
Szymon WIŚNIEWSKI
Dostępność czasowa Szadku w ujęciu transportu indywidualnego
[Time accessibility of Szadek from individual transport perspective] - s. 147-159
Krzysztof Paweł WOŹNIAK
Imigranci z Hesji i Badenii między Łodzią a Szadkiem w I połowie XIX w.
[Immigrants from Hessia and Badenia between Łódź and Szadek in the first half of the 19th century] - s. 161-176
Zofia WILK-WOŚ
Rzecz o Bruchrinku z dziurawym zębem, notariuszu królewskim, plebanie szadkowskim i kanoniku łęczyckim
[On Mikołaj Bruchrink with a bad tooth, royal notary, Szadek vicar and Łęczyca canon] - s. 177-188
Jarosław STULCZEWSKI
Styczeń 1945 – radość i tragedia na terenie gminy Szadek
[January 1945 – joy and tragedy in Szadek commune] - s. 189-203
Dorota STEFAŃSKA
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej w Szadku w latach 1934-1939
[Catholic Youth Association in Szadek in 1934–1939] - s. 205-223
Grzegorz SZTANDERA
Akta metrykalne parafii Korczew
[The registers of Korczew parish] - s. 225-235
Grzegorz SZTANDERA
Świecka i kościelna przynależność administracyjna parafii Korczew
[Secular and ecclesiastical administrative affiliation of the Korczew parish] - s. 237-245
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA
Andrzej RZEPKOWSKI
Stan liczebny i struktura ludności Szadku w latach trzydziestych XX w.
[The number and structure of Szadek’s population in the 1930s] - s. 247-251
Dorota STEFAŃSKA
Irena Stoczkiewicz (1954-2014) – wspomnienie
[Irena Stoczkiewicz (1954-2014) – posthumous tribute] - s. 253-257
Jarosław STULCZEWSKI
Wywiad z ks. kan. Stanisławem Franciszkiem Strzelińskim – kapelanem związku wysiedlonych ziemi łódzkiej
[Interview with canon Stanisław Franciszek Strzeliński – chaplain of the Łódź District Refugees Association] - s. 259-264
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
„Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowie” (zebrał i opracował Jarosław STULCZEWSKI)
[The Voluntary Fire Brigade in Wilamów (collected and prepared by Jarosław STULCZEWSKI] - s. 265-281