nr 14/2014

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Szymon WIŚNIEWSKI
Dostępność transportowa Szadku
[Transport accessibility of Szadek] - s. 5-23
Tadeusz MARSZAŁ
Rola terenów wiejskich w rozwoju sukiennictwa szadkowskiego w XV–XVII wieku
[The role of rural areas in the development of Szadek’s cloth manufacturing in 15th-17th century] - s. 25-38
Tadeusz MARSZAŁ
Szadek jako ośrodek sukienniczy w XV–XVII wieku
[Szadek cloth manufacturing cenre in 15th-17th century] - s. 39-58
Marek ADAMCZEWSKI
Znak miejski Zduńskiej Woli
[Coat of arms of the city Zduńska Wola] - s. 59-74
Marek ADAMCZEWSKI
Herb gminy (wiejskiej) Zduńska Wola
[Coat of arms of Zduńska Wola (rural) commune] - s. 75-84
Marek ADAMCZEWSKI
Herb powiatu zduńskowolskiego
[Zduńska Wola county coat of arms] - s. 85-96
Piotr SZKUTNIK
Testament mieszczanki szadkowskiej Doroty Czygańskiej z Lipińskich z 1693 roku
[Last will of Szadek townswoman Dorota Czygańska born Lipińska, from year 1693] - s. 97-111
Michał KOBIERECKI
Sejmiki szlachty sieradzkiej w Szadku w latach 1668–1695. Zestawienie chronologiczne
[The Sieradz nobility’s diets (sejmiki) in Szadek 1668-1695. A chronological account] - s. 113-133
Jarosław STULCZEWSKI
Szadkowianie w powstaniu warszawskim
[Szadek residents in the Warsaw Uprising] - s. 135-150
Dorota STEFAŃSKA
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Szadku w latach 1919–1933
[Polish Youth Association in Szadek in 1919-1933] - s. 151-172
Beata WOZIWODA, Eliza SZCZERKOWSKA-MAJCHRZAK
Charakterystyka geobotaniczna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w Zimnej Wodzie do ujścia z terenu uroczyska Wojsławice
[Geobotanical characteristic of the Pichna Szadkowicka river section from river’s headwater area in Zimna Woda village to its outlet from the Wojsławice forest complex] - s. 173-188
Eliza SZCZERKOWSKA-MAJCHRZAK, Beata WOZIWODA
Bentofauna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w Zimnej Wodzie do ujścia z terenu uroczyska Wojsławice
[Benthofauna of the Pichna Szadkowicka river section from river’s headwater area in Zimna Woda village to its outlet from the Wojsławice forest complex] - s. 189-201
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA
Wanda STULCZEWSKI
Aktywność społeczna mieszkańców gminy Szadek
[Social activity of Szadek’s commune inhabitants] - s. 203-207
Jarosław STULCZEWSKI
Wywiad ze Stanisławem Kępką – jednym z najstarszych mieszkańców Szadku
[Interview with Stanisław Kępka - one of the oldest residents of Szadek] - s. 209-214
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
Stacja kolejowa PKP w Szadku (zebrał i opracował Jarosław STULCZEWSKI)
[PKP railway station in Szadek (collected and prepared by Jarosław STULCZEWSKI)] - s. 215-221