Spis treści nr 13/2013

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Elżbieta KOBOJEK, Sławomir KOBOJEK
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie form eolicznych w gminie Szadek
[Natural environment and the management of eolian formations in the commune of Szadek] - s. 5-24
Ks. Kazimierz RULKA
Stan religijno-moralny parafii rzymskokatolickiej w Szadku w drugiej połowie XVIII w. Miejsca kultu, duszpasterze, parafianie
[The religious and moral conditions of the roman-catholic parish of Szadek in the second half of the 18th century places of worship, priests, parishioners] - s. 25-43
Ks. Sławomir ZABRANIAK
Dekanat Szadkowski i jego dziekani w latach 1660–1763
[The Szadek deanery and its deans in the years 1660-1763] - s. 45-64
Piotr SZKUTNIK
Parafia szadkowska na początku XVI w. w świetle Liber Beneficiorum Jana Łaskiego
[The parish of Szadek in early 16th century in the light of Jan Łaski "Liber Beneficiorum"] - s. 65-80
Zdzisław WŁODARCZYK
Na przełomie wieków – Szadek pod panowaniem pruskim (1793–1806)
[Szadek under Prussian rule at the turn on the century (1793-1806)] - s. 81-100
Kamila KLAUZIŃSKA, Tomasz Krzysztof POLKOWSKI
Nierozwiązana zagadka Jsydora Szykiera z Szadka i to czego możemy się z niej nauczyć
[Unresolved mystery of Jsydor Szykier of Szadek and what we can learn from it] - s. 101-115
Ilona FLORCZAK
Uwagi na temat sejmików szlachty sieradzkiej w Szadku w początkach XVIII w. – na marginesie laudum z 8 czerwca 1716 r.
[Remarks on sejmiks of Sieradz voivodeship nobility in Szadek in the early 18th century - on the margin of 8th June 1716 Resolution] - s. 117-132
Ewa ANDRYSIAK
Gabriel z Szadka i jego Apologia pro Collegii Posnaniensis
[Gabriel of Szadek and his "Apologia Pro Collegii Posnaniensis"] - s. 133-144
Agata MŁYŃSKA
„Setkom tysięcy, co imion nie mają na grobie”. Szadkowski cmentarz wojenny z okresu bitwy łódzkiej (1914 r.)
["To hundreds of thousands lying in nameless graves...". War cemetery from the Battle of Łódź period in Szadkowice (1914)] - s. 145-169
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA
Jarosław STULCZEWSKI
Bolesław Michał Stokowski (1841–1921)
[Bolesław Michał Stokowski (1841-1921)] - s. 171-179
Jarosław STULCZEWSKI
Stowarzyszenie Spółdzielni Spożywców „Szadkowianka” w Szadku (1913–1948)
[Foodstuff Cooperatives Association „Szadkowianka” in Szadek (1913-1948)] - s. 181-186
Ks. Maciej KORCZYŃSKI
Ksiądz Andrzej Ciapciński (1960–2012) – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostola w Szadku
[Father Andrzej Ciapciński (1960-2012) – parish priest of the Assumption of Virgin Mary and St James the Apostle parish in Szadek] - s. 187-188
Jarosław STULCZEWSKI
Wywiad ze Stanisławem Ziębą – ludowcem, posłem na sejm IX kadencji PRL
[Interview with Stanisław Zięba – peasant activist, member of Peoples Republic of Poland IX term Parliament] - s. 189-195
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
Ochotnicza Straż Pożarna w Szadku (zebrał i opracował Jarosław STULCZEWSKI)
[The Voluntary Fire Brigade in Szadek (collected and prepared by Jarosław STULCZEWSKI] - s. 197-220