Redakcja:

Redaktor statystyczny:

Rada Redakcyjna:

Biuletyn wydają:

Etyka wydawnicza – zasady dotyczące członków redakcji

  1. są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);

  2. wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;

  3. praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

 Zasady postępowania w przypadku wykrycia nierzetelności badań

  1. Popełniać plagiatu, co rozumiane jest jako wykorzystywanie słów, idei lub innych elementów badań jako własnych bez wskazania autorstwa w sposób właściwy dla sposobu prezentacji badań.

  2. Wykorzystywać informacji zwartych w recenzowanych materiałach w sposób naruszający ich poufność.

  3. Ignorować wyniki już opublikowanych prac w celu wykazania innowacyjności prowadzonych przez siebie badań.

Polityka przeciwdziała konfliktom interesów