Tadeusz MARSZAŁ
Od Redakcji - s. 5
Tadeusz MARSZAŁ
Tomasz Szadek – kompozytor, śpiewak, ksiądz - s. 7
Piotr SZKUTNIK
Duchowieństwo dekanatu szadkowskiego w roku 1835 - s. 27
Dariusz KLEMANTOWICZ
Większa własność ziemska okolic Szadku w okresie międzywojennym - s. 61
Ewa ANDRYSIAK, Krzysztof WALCZAK
Józef Leopold z Rzepiszewa i jego biblioteka (przyczynek do dziejów księgozbiorów ziemiańskich) - s. 77
Marek ADAMCZEWSKI
Pieczęć wojewódzka powiatów sieradzkiego i szadkowskiego z roku 1792 - s. 93
Ks. Mieczysław RÓŻAŃSKI
Szkoła w Szadku w okresie staropolskim w świetle wizytacji kościelnych - s. 103
Rafał BOGUSŁAWSKI
Tajemniczy portret – przyczynek do biografii starosty szadkowskiego Budzisz-Pstrokońskiego - s. 111
Ewelina KOSTRZEWSKA
Kilka uwag na temat Szadkowskiego Koła Zjednoczonych Ziemianek na początku wieku XX - s. 125
Iwona PIELESIAK
Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadku - s. 143
Bartosz BARTOSIEWICZ, Krzysztof PACZKOWSKI
Planowana obwodnica Szadku na tle układu drogowego miasta - s. 155
Sylwia KOWARA
Nowe budownictwo mieszkaniowe na terenie miasta i gminy Szadek - s. 171
Beata WOZIWODA
Flora Lasu Szadkowskiego - s. 185
Tadeusz MARSZAŁ
Henryk Tyluś (1951–2006) burmistrz miasta i gminy Szadek (wspomnienie) - s. 197
Bartosz BARTOSIEWICZ
Antoni Leopold – rozmowa z ostatnim przedwojennym właścicielem Rzepiszewa - s. 201
Dwór w Boczkach (siedziba rodziny Nęckich) na starej fotografii (Dorota STEFAŃSKA) - s. 205