Ewa ANDRYSIAK
Alfons Józef Ignacy Parczewski (1849-1933) - s. 7
Piotr SZKUTNIK
Rodzina i związki genealogiczne Alfonsa Parczewskiego - s. 43
Marek ADAMCZEWSKI
Ikonografia pieczęci kościołów parafialnych dekanatu szadkowskiego z przełomu XVIII i XIX w. - s. 69
Agnieszka BARTOSZEWICZ
Późnośredniowieczny Szadek i jego mieszkańcy w świetle zapisek najstarszej księgi miejskiej - s. 111
Radosław KUCHARSKI, Mariusz LAMPRECHT
Rozwój młynarstwa w regionie szadkowskim w XX w. i jego obraz współczesny - s. 127
Tadeusz MARSZAŁ
Pompa - element małej architektury rynku szadkowskiego (rys historyczny) - s. 155
Bartosz BARTOSIEWICZ
"Czasami żartuję, że moje miasto nazywa się Sade'k, od imienia jednej z moich ulubionych piosenkarek, tej od "Smooth operator" z Markiem Niedźwieckim w rozmowie o Szadku - s. 163