Tadeusz MARSZAŁ
Jerzy Karol Kurnatowski - s. 7
Alicja SZYMCZAKOWA
Kilka uwag o wójtostwie i wójtach w Szadku w średniowieczu - s. 31
Marek ADAMCZEWSKI
Herby szlachty polskiej w kościele farnym św. Jakuba w Szadku - s. 47
Radosław KUCHARSKI, Mariusz LAMPRECHT
Młynarstwo regionu szadkowskiego i jego rozwój do I wojny światowej - s. 67
Piotr SZKUTNIK
Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych - s. 111
Jowita JAGLA
Przedstawienia wotywne z kościoła św. Andrzeja w Małyniu - s. 129
Katarzyna MILEWSKA
Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej na terenie gminy Szadek - s. 147
Roman KOPACKI
Założenie dworsko-parkowe w Dziadkowicach - s. 179
Dorota STEFAŃSKA
Muzeum szkolne w Szadku (jubileusz 30-lecia) - s. 189
Tadeusz MARSZAŁ
Pomnik Józefa Piłsudskiego w Szadku - niezrealizowany projekt (w 70 rocznicę śmierci marszałka) - s. 211
Bartosz BARTOSIEWICZ
Infrastruktura komunalna na terenie gminy Szadek - stan obecny i kierunki rozwoju - s. 219