Leszek KAJZER
Dwór królewski - zapomniany zabytek Szadku - s. 7
Ewa RÓŻALSKA
Szadek - religijno-kulturalne życie prowincjonalnego miasta w początkach XVII stulecia - s. 23
Antoni Adam LEOPOLD
Rzepiszew - rys historyczny - s. 41
Roman ANDRZEJEWSKI
Jesteśmy wszyscy na służbie Chrystusa (fragmenty homilii poświęconej św. Jakubowi) - s. 61
Ewa RÓŻALSKA
Manieryzm w Szadku. Ołtarz św. Anny z kościoła parafialnego w Szadku - s. 65
Tadeusz MARSZAŁ, Katarzyna MILEWSKA, Janusz MOLENDA, Andrzej NOWAK, Marcin TURCZYN
Granice Szadku - ocena i propozycje zmian - s. 73
Tadeusz MARSZAŁ
Rozmieszczenie i typy wysokotowarowych gospodarstw rolnych w gminie Szadek - s. 91
Andrzej NOWAK
Zasoby i jakość wód powierzchniowych gminy Szadek - s. 105
Jacek NALEWAJKO
Zróżnicowanie przestrzenne cech środowiska geograficznego sołectwa Reduchów w gminie Szadek - s. 117
Katarzyna MILEWSKA
Sołectwo Kromolin Stary - struktura demograficzna i warunki mieszkaniowe - s. 133
Andrzej NOWAK
Układ przestrzenny i infrastruktura sołectwa Tarnówka - s. 143
Marcin TURCZYN
Charakterystyka społeczno-ekonomiczna sołectwa Lichawa - s. 149
Janusz MOLENDA
Ludność sołectwa Górna Wola - s. 155
Maciej Tadeusz ADAMOWICZ
Wiersze - s. 159