ARTYKUŁY
Agnieszka Bartoszewicz
Religijność mieszkańców późnośredniowiecznego Szadku w świetle aktów ich ostatniej woli
Religiousness of Szadek inhabitants in the late Middle Ages in the light of their testaments - s. 5-19
Monika Cepil, Tomasz Figlus
Wybrane zagadnienia toponimiczne w kontekście przemian osadniczych na przykładzie gminy Szadek
Selected issues in toponymics in the context of settlement changes in the municipality of Szadek - s. 21-37
Piotr Szkutnik
Pełnomocnictwo dotyczące dysponowania funduszami propinacyjnymi w Szadku (1852 r.)
Letters of attorney concerning revenues from taproom privilege in Szadek (1852) - s. 39-47
Jarosław Stulczewski
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Krokocicach w latach 1929–1939
Volunteer Fire Brigade in Krokocice in 1929–1939 - s. 49-64
Dorota Stefańska
Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku w okresie I wojny światowej
Polish Military Organization during the 1st World War - s. 65-77
Jarosław Stulczewski
RWD–14b „Czapla” i jego załoga zestrzelona w Górach Prusinowskich we wrześniu 1939 r. – prace eksploracyjne i upamiętnienie
RWD–14b „Czapla” and its crew shot down in Góry Prusinowskie in September 1939 – exploration work and commemoration - s. 79-90
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI
Aneta Wnuk
Wypadki drogowe w gminie Szadek w latach 2010–2017
Road accidents in Szadek municipality in 2010–2017- s. 91-105
WYWIAD
Jarosław Stulczewski
Wywiad z Aliną Sarzałą – historykiem i twórcą szkolnej izby pamięci w Sikucinie - s. 107-110
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
Związek Harcerstwa Polskiego w Szadku (1915–1939) (zebrał i opracował - Jarosław Stulczewski) - s. 111-119