ARTYKUŁY
Łukasz Antosik, Błażej Muzolf, Monika Troszczyńska-Antosik
Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku - s. 5
Leszek Kajzer
Raz jeszcze o siedzibach dworskich w Wojsławicach - s. 23
Piotr Szkutnik
Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Część II - s. 39
Agnieszka Bartoszewicz
Średniowieczne księgi ziemskie szadkowskie w za-sobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie - s. 57
ks. Kazimierz Rulka
Biblioteka kościoła parafialnego w Szadku w drugiej poł. XVIII w. - s. 65
Beata Woziwoda
Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych w uroczysku Rzepiszew - s. 79
Jarosław Stulczewski
Szadkowianie zamordowani w Katyniu - s. 97
Dorota Stefańska
Marian Dziamarski (1900–1945) – kapłan, męczennik - s. 119
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA
Jarosław Stulczewski
Janina Irmina Izabela Lichońska (1912–1969) – filolog klasyczny i tłumaczka - s. 145
Piotr Drzewiecki
Z dziejów ochotniczych straży pożarnych w gminie Szadek - s. 155
Ewa Andrysiak
Życie muzyczne w Szadku w latach 1844–1860 w świetle prasy - s. 171
Artur Kijas
Statut Kupiecko-Rolniczego Towarzystwa w Szadku - s. 175
Jolanta A. Daszyńska
Wojenne wspomnienie – Boczki, styczeń 1945 - s. 183
Jarosław Stulczewski
Wywiad z Zofią Wichrowską (z domu Listowską) – córką przedwojennych kierowników Szkoły Powszechnej w Szadku - s. 187