Dane kontaktowe redakcji
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
tel.: (42) 635 45 70, faks: (42) 635 45 72
e-mail: biuletyn.szadkowski@op.pl
www.biuletynszadkowski.geo.uni.lodz.pl

Dane kontaktowe wydawcy
90-131 Łódź, ul. Williama Lindleya 8
tel.: (42) 665 58 63, faks: (42) 665 58 62
e-mail: wdwul@uni.lodz.pl
wydawnictwo.uni.lodz.pl

Dane kontaktowe redaktora naczelnego
e-mail: sztama@geo.uni.lodz.pl